Regulamin Projektu i rekrutacji Program rozwoju kompetencji studnetów WMUR
Załącznik nr 1 do regulaminu 2019
Załącznik nr 2 Oswiadczenie przynależności do grupy docelowej
Klauzula informacyjna